Kilka słów o sobie


Ukończyłam psychologię w SWPS i polonistykę na UW. Jestem doktorem nauk humanistycznych. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami zdobywałam m.in. podczas pracy w szkole oraz  podczas rocznego programu stażowo-szkoleniowego "Vademecum Psychologa Praktyka"  w Niepublicznym Ośrodku Zdrowia  Psychicznego i Problemów Rodzinnych "Synapsis", gdzie  doskonaliłam umiejętności potrzebne do pracy z dorosłymi.  Uczestniczyłam  w szkoleniach specjalistycznych i konferencjach naukowych m.in. dotyczących autyzmu, zespołu Aspergera , ADHD, dysleksji, depresji, zaburzeń lękowych, PTSD oraz zaburzeń odżywiania.  Mam doświadczenie w konstruowaniu i realizowaniu planów terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Odbyłam trening interpersonalny i intrapsychiczny. Jestem w trakcie własnej terapii szkoleniowej pod kierunkiem certyfikowanego terapeuty.

Ukończyłam specjalistyczne roczne szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz półroczną cześć szkoleniową stażu w Zespole Terapii Rodzin w "Synapsis", gdzie obecnie jako koterapeuta współprowadzę sesje dla par i rodzin.

Przygotowuję się do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty podczas całościowego czteroletniego szkolenia akredytowanego przez PTP w Centrum Doradztwa i Szkoleń "MABOR".  Pracuję w podejściu systemowym z uwzględnieniem technik poznawczo-behawioralnych zwłaszcza w przypadku dzieci i mlodzieży.Przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania jest terapia rodzinna oraz terapia par. Bardzo lubię pracować z młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Jestem żoną i matką, trójki dzieci. Lubię się uczyć. Jestem ciekawa świata i ludzi. W wolnych chwilach czytam i ćwiczę jogę.

Potrafię słuchać.

 

 

Psycholog