Terapia pedagogiczna Warszawa


Terapia pedagogiczna Warszawa
Terapia pedagogiczna Warszawa

Co to jest terapia pedagogiczna i kiedy dziecko jej potrzebuje?

Kiedy dziecko idzie do szkoły, wielu rodziców czeka bardzo trudny moment. Często

trzeba zmierzyć się z informacją, że dziecko ma specyficzne trudności szkolne, czasem

mówi się też, że znalazło się w grupie ryzyka dysleksji. Z mojego doświadczenia wynika,

że rodzice bardzo różnie reagują na taką informację. U niektórych pojawia się

zaprzeczanie. Powołują się na historię rodziny: „Żadnych dyslektyków w naszym domu

nigdy nie było”. Inni przypominają sobie własne doświadczenia szkolne: „Mąż też brzydko

pisał i jakoś sobie w życiu poradził”. Jeszcze inni nie wyrażają zgody na udział dziecka w

zajęciach kompensacyjnych, traktując to jako dyshonor. Wielu nie rozumie, po co

właściwie dziecku ta terapia i czym ona się różni od zajęć wyrównawczych. Dorośli

zwlekają z podjęciem decyzji, a dziecko pozostawione samo sobie coraz mniej chętnie

chodzi do szkoły, coraz częściej boli je rano brzuch, a odrabianie lekcji staje się gehenną.

Tymczasem specyficzne trudności szkolne to nie naukowa nazwa lenistwa lub

droga do „ dyslektycznych papierów” załatwianych czasem przez rodziców „na wszelki

wypadek”. O specyficznych trudnościach szkolnych mówimy wtedy, kiedy dziecko, mimo

normy intelektualnej, słabo radzi sobie z czytaniem, ma problemy z zapamiętaniem

kształtu liter, uporczywie odwraca cyfry.

Sygnały można zauważyć bardzo wcześnie: guziki nie trafiają w dziurki, nie ma

mowy o zawiązywaniu sznurówek, nożyczki to sprzęt zbyt skomplikowany w obsłudze. Na

wczesnym etapie rozwoju łatwiej zapobiec powikłaniom: spadkowi motywacji do pracy,

niskiej samoocenie, pogarszającym się ocenom szkolnym.

Terapia pedagogiczna, zwana również reedukacją, nie ma nic wspólnego z

zajęciami wyrównawczymi. Zajęcia wyrównawcze prowadzone są przez nauczyciela

danego przedmiotu i służą, podobnie jak korepetycje, wyrównaniu poziomu umiejętności i

wiedzy w stosunku do reszty klasy. Terapię prowadzi specjalnie do niej przygotowany

pedagog lub psycholog, który posiada narzędzia pozwalające określić typ dysfunkcji i

dopasować odpowiedni program terapeutyczny.

Z doświadczonym terapeutą dziecko ćwiczy to, czego w danej chwili potrzebuje.

Może to być sprawność grafomotoryczna, spostrzegawczość wzrokowa, koncentracja

uwagi lub słuch fonematyczny. Terapia pedagogiczna przebiega w atmosferze zabawy,

bez elementu oceny. Dodatkowym, ale najważniejszym zadaniem terapeuty jest

przywrócenie wiary dziecka we własne siły, zbudowanie motywacji do dalszego wysiłku.

Zadania muszą być zbudowane zgodnie z teorią rozwoju dziecka Lwa Wygotskiego i

pozostawać w sferze najbliższego rozwoju. Tak, aby wsparty życzliwą pomocą terapeuty

uczeń, mógł poszerzać swoje horyzonty i przekraczać bariery.

Na taką terapię Państwa zapraszam.