Psychoterapia Warszawa


Psychoterapia
Psychoterapia

Wokół psychoterapii ciągle narasta wiele nieporozumień. Wiele osób nadal nie odróżnia jej

od interwencji kryzysowej lub też pomocy psychologicznej. Dodatkowo pojawia się pytanie, kto to

jest psychoterapeuta, czym różni się od psychologa i psychiatry. Zdarza się, że ktoś jest

rozczarowany, że psychoterapeuta nie może przepisać lekarstw lub wystawić zwolnienia

lekarskiego.

Kolejne wątpliwości dotyczą tego, po co i komu potrzebna jest psychoterapia, na co pomaga

i czy jest skuteczna. Korzystanie z pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej pomału

przestaje jednak być tematem tabu. Do gabinetu trafiają nie tylko ci, którzy potrzebują pomocy

w zmaganiu się z codziennymi trudnościami. Zdarza się, że ktoś, rozpoczynając nowy etap

życia, świadomie chce przepracować doświadczenia z przeszłości, aby bardziej refleksyjnie

podchodzić do czekających go zmian. Czasem przyczyną takiej decyzji jest ciekawość tego, co

kryje się w naszym wnętrzu. Bywa też tak, że chcemy zrozumieć powody swoich życiowych

wyborów lub uwolnić się od nieadaptacyjnych przekazów rodzinnych. Zdarza się również, że

coś zaczyna szwankować w systemie rodzinnym. Nastolatek nagle przechodzi ostrą fazę buntu,

dziecko zaczyna chorować, a lekarze nie znajdują jednoznacznej przyczyny, pomiędzy dwojgiem

bliskich sobie ludzi zaczyna wyrastać niezrozumiała bariera. Warto wtedy rozważyć skorzystanie z

pomocy.

Trudno wybrać, gdzie się po nią zgłosić. Dla jednych rozwiązaniem będzie ośrodek, w

którym oprócz terapeutów znajdą lekarzy, inni będą woleli bardziej kameralne i dyskretne wizyty w

prywatnym gabinecie. Ciężko również zdecydować o wyborze metody i osoby, do której warto się

Dobrze jest pamiętać, że zostanie certyfikowanym terapeutą uznawanym przez Polskie

Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne nie jest łatwo. Wymaga to wielu lat

podyplomowych studiów, pracy nad sobą, superwizji. Psychoterapeuta uczy się 10-15 lat do

certyfikatu, a potem dalej przez całe życie, bo w tym zawodzie trzeba się cały czas rozwijać.

Podstawowym narzędziem psychoterapii jest sam terapeuta jako osoba zdolna do

nawiązania z pacjentem relacji terapeutycznej, która stanowi wstępny warunek skuteczności.

wybierając z puli dostępnych metod terapeutycznych każdy stopniowo buduje własny warsztat

dostosowany do potrzeb klienta. Nie oznacza to jednak dowolności w stosowaniu metod

zaczerpniętych z różnych szkół. 

Według mojego doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą i niektórymi dorosłymi bardzo

dobrze sprawdzają się metody poznawczo-behawioralne. Budzą one najmniej oporu ze względu

na to, że nastawione są na rozwiązywanie konkretnych problemów. Sprawdzają się w terapii

lęków, zaburzeń zachowania i odżywiania, depresji. Takie metody stosuję w swojej pracy.

Nie wyobrażam sobie również pracy z rodziną w nurcie innym niż systemowy. Jestem psychoterapeutą integracyjnym. Ustawicznie kształcę się w wybranym przez siebie podejściu. W pracy posługuję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa nakładającym na mnie m.in. obowiązek poszanowania praw pacjenta, zachowania tajemnicy zawodowej, etycznej wrażliwości i ciągłego doskonalenia się.Obecnie przygotowuję się do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty podczas Podyplomowego Szkolenia akredytowanego przez Naukową Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.