Oferta


 

 • psychoterapia dzieci, młodzieży, dorosłych
 • terapia par i rodzin
 • reedukacja dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią i ADHD
 • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna
 • interwencje kryzysowe w sytuacjach śmierci, żałoby, rozwodu
 • warsztaty umiejętności rodzicielskich 

 

 

Testy i badania psychologiczne:

 • badanie inteligencji dzieci, dorośli, młodzież- różne testy 
 • kompleksowa diagnoza rozwojowa dzieci w wieku 5-10 lat pod kątem umiejętności szkolnych i kompetencji społecznych z wykorzystaniem baterii testów IDS
 • badanie pod kątem predyspozycji zawodowych dla młodzieży gimnazjalnej
 • diagnoza profilowa osobowości MMPI-2
 • kwestionariusze m.in.stosunków rodzinnych, postaw rodzicielskich, relacji szkolnych, temperamentu