Jaka forma pomocy jest dla mnie najlepsza?


interwencja kryzysowa - doraźna pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej, polega głównie na      działaniu wspierającym, koncentruje się na rozwiązaniu bieżącego problemu, zapewnieniu bezpieczeństwa lub poprawie stanu funkcjonowania w trudnej sytuacji, może się zakończyć odesłaniem do innego specjalisty

 

konsultacja psychologiczna- spotkanie mające na celu rozpoznanie sytuacji, wstępny wywiad służący określeniu jaki sposób interwencji psychologicznej jest w danym wypadku najkorzystniejszy, zawsze poprzedza zawarcie kontraktu terapeutycznego

 

psychoedukacja - poradnictwo psychologiczne, służy rozwiązaniu konkretnego problemu i wyposażeniu klientów w narzędzia do radzenia sobie z sytuacją ( lista lektur, podstawowe informacje np. na temat faz rozwojowych dziecka lub jakiegoś zaburzenia)

 

terapia pedagogiczna- indywidualna praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowana do jego potrzeb, składa się z ćwiczeń grafomotorycznych, usprawniających koncentrację i pamięć oraz treningu umiejętności społecznych

 

psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach lub długoterminowa - cykl indywidualnych spotkań z terapeutą poprzedzony wspólnym określeniem celu terapeutycznego, psychoterapia pomaga zrozumieć i przezwyciężyć szkodliwe schematy, umożliwia rozwój osobisty, leczącym elementem psychoterapii jest kontakt terapeutyczny 

 

 

terapia par/ rodzin  - wspólne spotkanie terapeuty z parą lub rodziną, przedmiotem zainteresowania terapeuty są relacje pomiędzy partnerami/członkami rodziny, jednostka ujmowana jest w tym podejściu jako członek systemu